ZADANIE

Káva s počiatočnou teplotou 95°C sa po minúte ochladí na 85°C. Predpokladáme konštantnú teplotu prostredia (kaviareň) 20°C.

1) Vyjadrite funkciu teploty kávy v závislosti na čase.
2) Vypočítajte teplotu kávy po 3 minútach.
3) Vypočítajte, kedy bude mať káva teplotu 6°C.