Vyjadrenie konštánt

Na základe počiatočných podmienok 

x(0) = 95°C – teplota kávy na začiatku
x(1) = 85°C – teplota kávy po 1 minúte

vieme jednoduchým výpočtom vyjadriť konštanty \inline k a \inline c

20+c = 95

c=75