Záver

  • Využitím Newtonovho ochladzovacieho zákona sme vyjadrili teplotu kávy v závislosti na čase:

x(t)=20+75\left ( \frac{13}{15} \right )^{t}

  • Teplota kávy po 3 minútach:

x(3)=20+75\left ( \frac{13}{15} \right )^{3}=68,82^{o}C

  • Čas, kedy bude mať káva 60°C vypočítame zo vzťahu:

60=20+75\left ( \frac{13}{15} \right )^{t_{1}}\Rightarrow t_{1}=4,5

Odpoveď: t1= 4,5 minúty