Dosadenie

Dosadíme počiatočné podmienky x(0)=0 a x(1)=1 a overíme, že

c_{1}=\frac{1}{\sqrt{5}}

c_{2}=\frac{-1}{\sqrt{5}}