Návod

x(n) – počet párov králikov na začiatku  n-tého mesiaca

x(1) = 1 – na začiatku  prvého mesiaca je to len jeden pár

x(2) = 1 – na začiatku druhého mesiaca je to jeden pár

x(3) = 2 – počas druhého mesiaca sa pár začne množiť, a teda na začiatku tretieho mesiaca už to budú dva páry

x(4) = 3 – začiatkom štvrtého mesiaca sú tri páry (prvý pár sa opäť množil, ale druhý ešte nie)