Dosadenie

Dosadíme t=0 a dostaneme: c=m(0)

Partikulárne riešenie:

m=ce^{-\lambda t}

Podľa úlohy vychádza, že za rok sa rozpadáva 0,044%  stávajúceho rádia, teda ku konci prvého roku sa zostane 99,956% rádia, totiž:

m(1)=0,99956\cdot m(0)

Dosadíme do partikulárneho riešenia, nachádzame, že 

m=m(0)\cdot 0,99956^{t}