Návod

Nech m(t) – hmotnosť zbývajúceho rádia v čase t,  kde čas sa meria v rokoch.

Budeme použivať zákon rádioktivného rozpadu: vo všetkých prípadoch, kedy separovali jeden z rádioaktívnych produktov a skúmali jeho aktívnosť bez ohľadu na radioatktívitu látky, z ktorej on vznikol, bolo nájdene, že aktívnosť pri všetkých pokusoch sa zmenšuje postupom času podľa zákonu geometrickej rady.

Zákon rádioaktívneho rozpadu vedie k diferenciálnej rovnice separovanými premennými:

 

{m}'=-\lambda m

kde m – hmotnosť nerozloženej látky

\inline \lambda – konštanta rozpadu