Riešenie

Diferenciálnu rovnicu riešie separáciou premenných:

\ln(m)-\ln(c)=-\lambda t

Všeobecné riešenie:

m=ce^{-\lambda t}