Záver

Ak po času t rozpadla štvrť rádia, teda

Dostaneme:

0,75\cdot m(0)=m(0)\cdot 0,99956^{t}

odkiaľ:

Totiž približne 654 rokov.

Odpoveď: 654 rokov