ZADANIE

V súčasnosti sa za kolísku jednej z najstarších hier považuje Idiia. Existuje viacero legiend či povestí, ktoré hovoria o vzniku šachu. Podľa legendy istý indický génius vymyslel túto hru, aby varoval panovníka pred jeho zlou vládou. Na hre mu ukázal, že najväčšiu moc má síce král, ale bez ochrany a pomoci od ostatných „figúrok“ nezmôže nič. Panovník mu za toto ponaučenie ponúkol odmenu, ktorú si génius mohol sám vybrať. Chvíľu teda popremýsľal a žiadal, aby mu radža vyplatil za prvé políčko jedno zrnko obila, za druhé dve zrnká, a za každé ďalšie políčko dvojnásobok predošlého. Panovníka prekvapilo jeho „skromné“ želanie, a preto mu ponúkol ešte jedno. No mudrc sa iba pousmial.

Problém: Koľko obilia mu musel radža vyplatiť?