Riešenie

Príslušná charakteristická rovnica má tvar

a všeobecné riešenie je:

x(n)=c_{1}2^{n}