Záver

Za všetky polia šachovnice, ktorých je 64, génius od radžu dostaneme

\sum_{i=1}^{64}2^{n-1}=18446744073709551615

zrniek obilia.

Ak ukážime, že zrnko obilia váži približne 0,5 gramu, radža mu musel vyplatiť \inline 9223\cdot 10^{12} ton obilia, čo teda znamená, že vynálezca nebol príliš skromný.