Návod

Pre jednoduchšie znázornenie situácie predpokladajme, že namiesto 64 diskov máme len 3 disky. Najskor premiestnime najmenší disk na prostrednú tyč a stredne veľký na tretiu tyč. Potom najmenší disk umiestnime na stredne veľký disk, teda na tretiu tyč. Najväcší disk presunieme na prostrednú tyč. Teraz premiestnime najmenší disk na pôvodnú, teda prvú tyč a nasledne prostredný disk na prostrednú tyč. Nakoniec presunieme najmenší disk na druhú tyč a úloha je splnená.

Označme

x(n+1) – počet premiestnení n+1 diskov z prvej tyče na druhú.

Z predchádzajúcej úvahy vyplýva, že najskôr musíme preniest‘ n menších diskov na tretiu tyč (t.j. x(n) premiestnení), potom preniesť najväčší disk na prostrednú tyč (t.j. 1 premiestnenie), a nakoniec opäť preniesť všetky menšie disky z tretej tyče na druhú (t.j. x(n) premiestnení). Ak uvažujeme len jeden disk, stačí vykonať jedno premiestnenie, takže x(1)=1 (tzv. počiatočná podmienka)