Návod

Zavedieme si nasledovné označenia:

y(t) – počet upečeného chleba v moment času (čas sa meria v dňoch)

Získ z realizácii bude činiť 2y eúr, z ktorých:

 

eúr sa odpočíta pre zväčšenie výroby.

y'– zvyšovanie rýchlosti pečenia chleba.

\inline y'=\frac{1,5}{2}\cdot 0,24y=0,18y – rýchlosť pečenia sa zväčšila v 0,18-krát.

Dostaneme separovateľnu diferenciálnu rovnicu: