Riešenie

Zmenu rýchlosti pečenia chleba sme vyjadrili pomocou separovateľnej diferencialnej rovnice prvého rádu. Pre riešenie využijeme metodu separácie premenných:

\ln(y)-\ln(c)=0,18t

Všeobecné riešenie:

y=ce^{0,18t}Partikúlarne riešenie:

y=1000e^{0,18t}