Záver

Zostáva dosadiť t=30 dní, aby dostať konečnú odpoveď:

kusov chleba.

Odpoveď: 221406 kusov chleba.