Návod

Nech y(t) – je hodnota investície po t štvrťrokoch.

Potom y(0)=24.

Pretože úroková sadzba je 1,75% za štvrťrok, y(t) vyhovuje diferenčnú rovnicu: