ZADANIE

 

Pokles hmotnosti rádioaktívnej látky v pevnom časovom období je úmerný hmotnosti, ktorá bola prítomná na začiatku časového obdobia.

Ak je polčas rozpadu rádia 1600 rokov, nájdite vzorec pre jeho hmotnosť ako funkciu času.