Návod

Nech m(t) – hmotnosť rádia po t rokoch.

k – konštanta rozpadu.

Potom máme diferenčnú rovnicu: