ZADANIE

Množstvo rádioaktívneho izotopového vedenia Pb-209 na konci každej hodiny je úmerné množstvu prítomnému na začiatku hodiny.

Ak je polčas Pb-209 3,3 hodiny, ako dlho trvá, kým sa 80% určitého množstva Pb-209 rozpadne?