ZADANIE

Teleso s teplotou 80°F je umiestnené v čase t = 0 vo veľkom množstve vody s konštantnou teplotou 50°F. Po 20 minútach je teplota tela 70°F.

Experimenty ukazujú, že na konci každej minúty je rozdiel teploty v tele a vode úmerný rozdielu na začiatku tejto minúty.

Aká je teplota tela po 10 minútach? Kedy bude teplota 60°F?