Návod

x(n) – je teplota telesa po n minútach.

x(0)=80

k – konštanta ochladzovania.

Máme diferenčnú rovnicu: