Záver

Po 10 minútach teplota tela bude:

Ak x(n)=60, potom y(n)=10