Dosadenie

 

x(t)=21,1+ce^{-kt}

32,6=21,1+c

c=11,5

31,4=21,1+11,5e^{-k}

 

Teda funkcia vzjadrujúca závislosť teploty tela obete od času je:

x(t)=21,1+11,5\left ( \frac{10,3}{11,5} \right )^{t}