Návod

Budeme vychádzať z Newtonovho zákona o ochladzovaní.

x(t) – telesná teplota obete

T – teplota miestnoti (konštanta)

x(0)=32.6°C

x(1)=31.4°C

T=21.1°C

8:20 – nulový čas, prvé meranie teploty

Dostaneme diferenciálnu rovnicu:

{x}'(t)=-k(x(t)-T),\: k>0