Riešenie

Diferenciálnu rovnicu riešime separáciou premenných a dostávame všeobecné riešenie.

\ln(x-T)=-kt+c_{1}

x=T+ce^{-kt}

Všeobecné riešenie:

x(t)=T+ce^{-kt}