Záver

Čas vraždy \inline t_{1} vypočítame z rovnice:

37=21,1+11,5\left ( \frac{10,3}{11,5} \right )^{t_{1}}\Rightarrow t_{1}=-2,95\approx 2 \, hod.\, 57\, min.

Odpoveď: čas vraždy je 5:23.