ZADANIE

Teplota chleba, ktorý vytiahli z pece klesne v priebehu 20tich minút zo 100°C na 60°C. Predpokladáme konštantnú teplotu prostredia 25°C. 

Určite, za aký čas od momentu začiatku ochladzovania klesne teplota chleba klesne na 30°C?