Dosadenie

Pri t=0, T=100 dostávame:

100-25=c

c=75

Hodnota  v moment času 20 minút; teplota chleba je 60°C.

60-25=75(e^{k})^{20}

Dosadíme do rovnice ochladzovania chleba:

T=75\left ( \frac{7}{15} \right )^{\frac{\lambda}{20}}+25