Návod

Budeme použivať Newtonov zákon o ochladzovaní.

Rýchlosť ochladzovania chlieba je klesanie teploty T do jednotky času  λ a vyjadruje sa deriváciou x

T – teplota chlieba,

t – teplota prostredia,

k – konštanta úmernosti,

\frac{dT}{d\lambda } – rýchlosť ochladzovania chlieba

λ – hľadaný čas ochladzovania

Diferenciálna rovnica ochladzovania chlieba bude vyzerať nasledovne: