Riešenie

Diferenciálnu rovnicu riešime separáciou  premenných:

\frac{dT}{T-t}=kd\lambda

\frac{dT}{T-25}=kd\lambda

Integrujeme:

\int \frac{dT}{T-25}=k\int d\lambda

\ln(T-25)=k\lambda+c

T-25=e^{k\lambda+c}

T-25=ce^{k\lambda}