ZADANIE

Hmotný bod sa pohybuje po priamke s rýchlosťou, nepriamo úmernej ceste, ktorú prebehol. V počiatočný moment pohybu bod bol vo vzdialenosti 5 metrov od začiatku cesty a mála rýchlosť V= 20m/s.
Určiť cestu, ktorú bod prebehol a rýchlosť bodu o 10 sekúnd po začiatku pohybu.