Vyjadrenie konštánt

Pri s(0)=5 určime konštantu c:

Teda:

Rýchlosť bodu v moment t:

k=100

Takto, vzdialenosť a rýchlosť v(t) sa menia s postupom času podľa zákonu: