Riešenie

Diferenciálnu rovnicu riešime separáciou premenných:

sds=kdt

Integrujeme: