Záver

10 sekúnd po začiatku pohybu máme:

s(10)=\sqrt{25+200\cdot 10}=45 \: metrov

v(10)=\frac{100}{\sqrt{25+200\cdot 10}}=\frac{20}{9}\: m/s

s(10)-s(0)=45-5=40 \: metrov

 

Odpoveď: vzdialenosť, ktorú bod prebehol za ten čas, sa rovná 40 metrov.