ZADANIE

Čln brzdí svoj pohyb podľa odporu vody, ktorý úmerny rýchlosti člna. Počiatočná rýchlosť člna sa rovná 1,5m/s, jej rýchlosť o 4 sekúndy sa rovná 1 m/s.

Určite o koľko sekúnd rýchlosť člna bude 0,5 m/s?