Vyjadrenie konštánt

Pri t=0 nasleduje v=1,5c=1,5

v=1,5e^{k_{0}t}

Keďže podľa údajov t=4, v=1, teda:

1=1,5e^{4k_{0}}

\ln\left ( \frac{2}{3} \right )=4k_{0}

k_{0}=0,25\ln\left ( \frac{2}{3} \right )

v=\frac{3}{2}\cdot \left ( \frac{2}{3} \right )^{\frac{t}{4}}=\left ( \frac{2}{3} \right )^{\frac{t}{4}-1}