Riešenie

Diferenciálnu rovnicu riešime separáciou premenných:

\ln(v)-\ln(c)=k_{0}t

Dostávame všeobecné riešenie:

v=ce^{k_{0}t}