Záver

Nájdeme čas, kedy rýchlosť člna bude 0,5 m/s.

\frac{1}{2}=\left ( \frac{2}{3} \right )^{\frac{t}{4}-1}=\frac{3}{2}\left ( \frac{2}{3} \right )^{\frac{t}{4}}

\frac{t}{4}\ln\frac{2}{3}=\ln\frac{1}{3}\Rightarrow t=10,6

Odpoveď: rýchlosť člna bude 0,5 m/s o 10,6 sekúnd.