Návod

x – počet nemocných

y – počet zdravých

k – koeficient úmernosti

x(0)=50

y(0)=20000

x(n+1)=kx(n)y(n) – počet nemocných v riadny (n+1) deň

y(n+1)=y(n)-kx(n)y(n) – počet zdravých (ešte neboli nemocnými) v (n+1) deň