Riešenie

V súlade s podmienkami úlohy máme dve rovnice:

x(n+1)=kx(n)y(n)

y(n+1)=y(n)-kx(n)y(n)