ZADANIE

Populácia baktérie sa zvyšuje od x0 =1000  tak, že jej veľkosť po (n+1) hodinách je    väčšia ako veľkosť po n hodinách.

Vyjadrite početnosť populácie baktérie po n hodinách.