Návod

x(n) – počet populácii po n hodín

x(n+1) – počet populácii po (n+1) hodín