Riešenie

Máme diferenčnú rovnicu:

x(n+1)=\frac{n+3}{n+2}x(n)

x(n+1)=f(n)x(n)

x(n)=f(n-1)(n-2)...f(2)f(1)f(0)x_{0}