Záver

x(10) = 6000
Odpoveď: počet populácii po 10 hodín bude 6000 bakterie.