Dosadenie

Aby ziskať vzťah na vypočet mesačnej splátky, dosadíme do vzťahu koncovú podmienku x(T)=0.

\left ( 70000-\frac{12s}{r} \right )\left ( 1+\frac{r}{12} \right )^{T}+\frac{12s}{r}=0

s=\frac{r}{12}\cdot \frac{70000\left ( 1+\frac{r}{12} \right )^{T}}{\left ( 1+\frac{r}{12}\right )^{T}-1}

Po úprave máme:

s=D\cdot \frac{r}{12}\cdot \frac{1}{1-\left ( 1+\frac{r}{12} \right )^{-T}}