Návod

D – suma, ktorú požičiva Martin

r – ročná úroková miera, r ∈ (0,1)

T – počet mesiacov, za ktorý chceme splatiť D

x(n) – suma po n mesiacoch, ktorú treba ešte splatiť, n ∈ (0,T)

k – úrok z dlžnej časti, \inline k=\frac{r}{12}x(n)

u – úmor (čiastka splácaná z dlhu), \inline u=s-k

s – mesačná splátka (konštanta), \inline s=u+k