Záver

Dosadíme:

70000\cdot \frac{0,04}{12}\cdot \frac{1}{1-\left ( 1+\frac{0,04}{12} \right )^{-240}}=424,19 \: \: EUR

Odpoveď: Martin musí splatiť 424,19 EUR.