ZADANIE

Dieťa môže ísť po jednom alebo dvoch schodoch naraz.

Určite vzorec na výpočet počtu spôsobov, ktorými môže dieťa po n schodoch.