Dosadenie

Dosadíme počiatočné podmienky x(1)=1 x(2)=2 a overíme, že